Wednesday, September 15, 2010

கர்ப்பிணிக் கன்னியாஸ்திரீ: இங்கிலாந்தில் கருத்து சுதந்திரம் பறிப்பு

இஸ்லாத்தின் நபி(ஸல்) அவர்களை மோசமாக சித்தரிக்கும் கார்டூன்கள் கருத்து சுதந்திரத்திற்கு உட்பட்ட செயல் என்பது மேற்குலக நாடுகளின் நிர்ணயம். ஆனால் கிறிஸ்தவம் என்று வரும் போது ?

சர்ச்-கன்னியாஸ்திரீ ஒருவரைக் கர்ப்பினியாக சித்தரித்தப் புகைப்படத்துடன் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரம் ஒன்று இங்கிலாந்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

அது பற்றிய செய்திகளுக்கு:

http://newsfeed.time.com/2010/09/15/ice-cream-company-fights-back-after-controversial-ads-banned/

http://www.tntmagazine.com/tnt-today/archive/2010/09/15/pregnant-nun-ice-cream-ad-banned.aspx

No comments: