Thursday, March 11, 2010

சூஃபி வழி: ஃபெத்துல்லாஹ் குலன் (Fethullah Gullen)

சூஃபி-வழி என்பது பற்றிய எண்ணம் பலரது கண்ணோட்டத்தில் பலவைகளாக வேறு படுகின்றன. பெரும்பாலான மக்களின் பார்வையில் சூஃபி-வழி என்பது ஒரு மகானின் கல்லறையில் செய்யப்படும் வழிபாட்டு முறைகளென்று தவறான அபிப்ராயம் வழங்கப்படுகிறது. இவ்வபிப்ராயத்தினை உடையவர்களில் முஸ்லீம்களும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களும் அடக்கம்.

"ஏக இறைவனை வழிபடு" என்பது இஸ்லாம். இஸ்லாத்தின் மீது சற்று அதிக நம்பிக்கை வைத்து இறைவனின் தேட்டத்தில் தன்னை ஒருவர் மிகைத்துக் கொண்டால் அது சூஃபி-வழி.

உஸ்பெக்கிஸ்தான், கஸக்ஸ்தான், துருக்மெனிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் போன்ற மத்திய ஆசியா பகுதிகளிலும், ஒட்டோமான் துருக்கியர்களின் ஐரோப்பாவிலும், செச்சன்யா, டாஜஸ்தான், இங்குஷேத்தியா போன்ற காக்கஸஸ்-மலைப் பகுதிகளிலும், பாரசீகப் பகுதிகளான, ஈரான், ஈராக், அசர்பைஜான், ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற பகுதிகளிலும், இந்தியா பாக்கிஸ்தான் போன்ற இந்தியத் துணைக்கண்டப் பகுதிகளிலும் இஸ்லாம் பரவியது சில சூஃபி-வழியில் வாழ்ந்த மகான்களின் (சூஃபிகள்) போதனைகளினாலேயே ஆகும்.

தற்காலத்தில் முஸ்லீம்களிடம் பிணக்குகள் ஏற்பட்டு, ஒருவரை ஒருவர் சாடிக்கொண்டிருப்பதினைக் காண்கிறோம். 7 வருடங்கள் மத்ரஸாக்களில் படித்து ஜீவியம் தேடும் ஆலிம்கள் கூட சூஃபிகள் பற்றி தவறான அபிப்ராயம் கொண்டிருப்பதினைக் காண்கிறோம். வஹ்ஹாபிகள் என்பவர்கள் தங்களை "குர்ஆன் மற்றும் சுன்னாவைப் ( நபி வழியினைப்) பின்பற்றுபவர்கள்" எனக் கூறிக் கொண்டு, அவ்வாறு அவர்களல்லாதவர்களை "குர் ஆன் மற்றும் சுன்னாவினைப் பின்பற்றாதவர்கள்" எனக் கூறுவார்கள். ஆனால் உண்மையென்னவெனில் வஹ்ஹாபிகள் என்பவர்கள் "இறைவனை நினைப்பதினைத் தடுப்பவர்கள்" என வரையறுக்கலாம். ஏனெனில், குர்ஆன் மற்றும் சுன்னாவினைப் பின்பற்றுவர்கள் சூபிக்களும் தான். எனவே வஹ்ஹாபிகள் தங்களை வரையறுக்க தாங்கள் பயன்படுத்தும் ஜோடிப்பு பொருந்தாது. இறைவனை நினைப்பவர்களிடமிருந்து (திக்ரு செய்பவர்களிடமிருந்து), சைத்தான் விலகுகிறான்; நினைக்காதவர்களிடம் சைத்தான் குடிகொள்கிறான். பல விதமான வெறுப்புக்களின் ஊற்று அவன். ஒரு வஹ்ஹாபியினை நண்பனாகக் கொண்டு நீங்கள் இருந்தால், இத்தகைய சைத்தானிய அம்சங்களை அவனிடம் நீங்கள் காணலாம். அவன் என்ன தான் தன்னை நபிவழியினைப் பின்பற்றுபவன் என்று கூறினாலும், அவனிடம் அவைகள் அற்று இருப்பதினைக் காணலாம். அவன் வெறுப்பின் ஊற்றாகவும், புறம்பேசுபவனாகவும், வேறு இருவர்களுக்கு மத்தியில் சண்டையினை மூட்டுபவனாகவும், வாதம் செய்து மற்றவர்கள் ஏதும் சொல்லமுடியாத நிலையினைப் பார்த்து மனமகிழ்ச்சிக் கொள்பவனாகவும், தொழுது முடித்த அடுத்த நிமிடம் புறம்பேச கூடுபவனாகவும் இருப்பதினை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓரிரு வஹ்ஹாபிகள் விதிவிலக்காக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. வஹ்ஹாபியக் கூடாரம் ஊழல்களின் கூடாரமாக இருப்பதினையும், பூசல்களின் ஆதாரமாக இருப்பதினையும் தமிழ்நாட்டு வஹ்ஹாபிய அமைப்புகளைக் கவனிப்பவர்களுக்குத் தெரியும்.

சூஃபிகள் பற்றிய இப்பதிவில் வஹ்ஹாபிகள் பற்றி பேசியது, சூஃபிகள் எவ்வாறு வேறுபடுகிறார்கள் என்பதற்காகவே.

சூஃபிகள் குர்ஆன் மற்றும் ஹதீஸினைப் (நபி மொழிகளைப்) பின்பற்றுபவர்களாகக் காணலாம். தொழுகைகளை அதிக ஈடுபாட்டுடன் நிறைவேற்றி, திக்ரு (இறைவனைத் துதித்தல், தியானம் செய்தல்) மற்றும் துவாவில் (இறைவனிடம் பிரார்த்தித்தல்) அதிக நேரம் செலவழிப்பதினைக் காணலாம். பேசுபவருக்கும் கேட்பவருக்கும் தெரிந்த ஒரு நபரினைப் பற்றி அவர் செய்த தவறுகளைச் சுட்டிப் புறம்பேசாதவர்களாகக் காணலாம். அடக்கமுடையவர்களாகவும், தன்னைத் தனிப்பட்ட விதத்தில் விமர்சிப்பவர்களிடம் வாதம் செய்யும் விருப்பமுமற்றவர்களாகக் காணலாம்.

ஏனெனில் சூஃபிக்களின் வாழ்க்கையில் 'தான்' எனும் அகந்தையினை (நஃப்ஸ்) அழிப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த படி. அதனை அவர்கள் திக்ருவினைக் (இறைவன் மீதான சிந்தனை, துதி, தியானம்) கொண்டு அவர்கள் அடைபவர்கள்.

அவர்களது வழியான சூஃபி-வழி பற்றி அறிந்துக் கொள்ள ஒரு அருமையான இணையதளம் ஒன்று உள்ளது. அதற்கான அறிமுகமே இப்பதிவு.

அந்த இணைய தளத்தில் எழுதும் ஆசிரியர் ஃபெத்துல்லாஹ் குலன் என்பவர் ஆவார். இவர் ஒரு மிகச் சிறந்த இஸ்லாமியச் சிந்தனையாளர். துருக்கி நாட்டைச் சேர்ந்தவர். அவரது இணையதளம்: http://www.fethullahgulen.org/(சூஃபி-வழியினைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள சிறந்த வழி யாதெனில், அவ்வழியில் வாழும் ஒரு ஆசானினிடம் பாடம் கற்றலே. ஆனால் அவ் வழி பற்றி ஏதும் அறியாதவர்கள் அது பற்றி சிந்திக்க இந்த இணையதளம் உதவும்.)

No comments: