Tuesday, April 22, 2008

ஜிம்பாப்வே மீது பிபிசியின் தாக்குதல்


பிபிசி செய்தி நிறுவனத்திற்கு ஜிம்பாப்வே அதிபர் முகாபேயிடம் ஏதோ தனிப்பட்ட பிணக்கு இருப்பது போல் பிபிசியின் செய்திகளும், அது பயன்படுத்தும் புகைப்படங்களும் காணப்படுகின்றன‌.

வெகு சிறு அளவே மதிப்புு அளிக்க வேண்டிய செய்திக்கு பிபிசி வாரக்கணக்கில் தலைப்புச் செய்தி அந்தஸ்து கொடுக்கிறது.

பார்க்கலாம் அதன் பிணக்கு கேளிக்கூத்து எந்த அளவிற்கு செல்லும் என்று.

No comments: