Thursday, November 29, 2007

குழந்தைகளின் அன்பினை ரசிக்கத் தெரியாதவர்கள்

"டெட்டி பியர்" என்பது மேற்கத்திய கலாச்சாரப் படி ஒரு அன்பின் அடையாளம். அது ஒரு மிருதுவான, மொசுமொசுவென்று இருக்கும் ஒரு பொம்மை. நீங்கள் ஒரு டெட்டி பியரினை ஒருவருக்கு பரிசாக கொடுப்பீர்களானால் அவர்மீது நீங்கள் மிக்க அன்பு வைத்திருகிறீர்கள் என அர்த்தம்.

சூடானில் ஒரு பள்ளியில் சில குழந்தைகள் டெட்டி பியருக்கு, "முகம்மது" என பெயரிட்டுவிட்டன. அது அக்குழந்தைகளின் அன்பினைக் காட்டுகிறது. "அதை ஏன் பள்ளி ஆசிரியர் அனுமதித்தார் ?" என பிரச்சனை பூதாகரமாக வெடித்து, அப்பள்ளி ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் குற்றமும் சாட்டப்பட்டுள்ளார்.

எழுதப்பட்ட புத்தகங்களில் உள்ளதை 'லிட்ரலாக', அதாவது மூளையைப் பயன்படுத்தாமல், அப்படியே பின்பற்றுவதானால் ஏற்பட்டுள்ள கேலிக்கூத்திற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இவ்வாறு கைது செய்ததன் மூலம், சிலர் "இஸ்லாத்தைப்" பின்பற்றியது போல நினைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் இஸ்லாத்தினைப் பின்பற்றியது போல ஆகுமா ? நபி அவர்கள் இப்போது இருந்திருந்தால் மிகுந்த‌ வருத்தத்திற்கு ஆளாகியிருப்பார்கள்.


பிபிசியில் இது பற்றி பலர் நல்ல கருத்துக்களைக் கூறியுள்ளனர். இத்தகைய கூத்தர்களால் ப‌ல இஸ்லாமியர்கள் கூட சங்கோஜப் படுகிறார்கள் என்பதினைக் அக்கருத்துக்களைப் படிக்கையில் அறிய முடிகிறது.

அவைகளில் சிலவற்றை நான் இங்கு சுட்டு போட்டுள்ளேன்:

This matter has been blown out of proportion. Whilst some Muslims may be outraged, I attribute their outrage to narrow minded and misguided teaching. Why can this toy not be named, as was chosen by the school children? Muhammad is a common name in most Muslim communities; there was no intention to used the toy as a representation of the Prophet, so the question of idolatry does not arise at all. Islam, like other religions, has been misused time and again by tyrants, unscrupulous politicians and terrorists, but in fact the religion is, like all others, founded on the concept of fairness, openness, peace, and harmony - not oppression, closed mindedness, fighting, fear and discord. I sincerely hope this that matter is quickly and sensibly resolved and Gillian Gibbons is released unharmed and unconditionally.
Abdul Karim, Seremban, Malaysia

I don't believe naming a teddy bear 'Muhammed' is offensive. Children will often name their toys with names they like, or are familiar with, both of which apply in this case. Further, I don't believe that the lady in question meant any malice - she was simply offering the children the opportunity to reach a collective decision of their own, which was then agreed by the parents by letter. There does not appear to be any slur or insult intended at all - quite the reverse, the teddy seems to have been part of an education and literacy programme of which I'm sure the Prophet Muhammed would have been proud. I ask the Sudanese authorities to live up to the values of generosity, understanding, common sense and 'soft sweet words' which are the bastions of the Islamic ethos.
Shelina Zahra, UK

It's so obviously unintentional and it does seem like they have over-reacted. But when you go to another country, you should live by their rules, however strict they may be. But saying that, how many people come here and live by our rules?
Kelly Chandler, London, UK

Without wishing to cause offence here, am I missing something? I thought it was the children that named the teddy bear, not the teacher. It is highly unlikely that the teacher is responsible for the religious education of these children, then how can she be held responsible for their choice of name for the bear? If this choice is seen to be offensive, then surely is it the children's religious educators who are at fault?
Laurence, Worcester

I am Muslim and sometimes I feel embarrassed that there are people in this world that blow things completely out of proportion. The poor woman is teaching Muslim kids to make their lives better and she has obviously made an honest mistake and is now paying for it. This is why people who have no idea of the religion only see this side of it - because this is the type of story that makes the newspapers.
M Hanna

I wish that those in the Muslim community who stand for moderation, reason and logic would stand up and be counted as opposed to letting the extremists always have their voice.
Martin Reynolds, Dundalk


3 comments:

Anonymous said...

குழந்தைகளைப் புரியாதவர்கள் இறைவனை எப்படிப் புரியப்போகின்றார்கள்?
ஒரு குழந்தை சிரிக்கின்றபோது இனம், பால், மதம் மனதில் தெரிவதில்லையே!

ஒரு ஈழத் தமிழன்

மு மாலிக் said...

உண்மைதான் அன்பரே. நடந்தது பற்றி அக்குழந்தைகளுக்கு இன்னமும் விளங்கியிருக்காது

துளசி கோபால் said...

ஆமாங்க. குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தாலே ஒண்றுதானே?