Thursday, November 22, 2007

நந்திகிராம்: சிந்தனைச் சிற்பிகளின் கடிதமும் ஒரு மாவோயிஸ்டின் பதிலும்

மேற்கு வங்க மார்க்ஸிஸ்ட்டுகளுக்கு சாம்ஸ்கி, தாரிக் அலி, ஹோவர்த் சின், மம்தானி, பிரிக்மான்ட் உள்ளிட்ட பலரின் கடிதம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அக்கடிதத்தில், "மார்க்சிஸ்டு"களும் மாவோயிஸ்டுகளும் தங்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளைத் துறந்து ஒன்றாக இணையுமாறு வலியுறுத்துகிறது.

இதற்கு பதிலாக ஒரு ஜாதவ்பூர்-பல்கலைக்கழக-பேராசிரியர் எழுதிய கடிதம் ( நான் மின்னஞ்சல் வழியாகப் பெற்றது) ஒன்றும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது "மார்க்சிஸ்ட்" என தங்களைக் கூறிக்கொள்ளும் ஆட்சியாளர்களின் மனித உரிமை மீறல் போக்கினை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

முதலில் சிந்தனைச் சிற்பிகளின் கடிதம்:

To Our Friends in Bengal.

News travels to us that events in West Bengal have overtaken the optimism
that some of us have experienced during trips to the state. We are concerned
about the rancor that has divided the public space, created what appear to
be unbridgeable gaps between people who share similar values. It is this
that distresses us. We hear from people on both sides of this chasm, and we
are trying to make some sense of the events and the dynamics. Obviously, our
distance prevents us from saying anything definitive. We continue to trust
that the people of Bengal will not allow their differences on some issues to
tear apart the important experiments undertaken in the state (land reforms,
local self-government).

We send our fullest solidarity to the peasants who have been forcibly
dispossessed. We understand that the government has promised not to build a
chemical hub in the area around Nandigram. We understand that those who had
been dispossessed by the violence are now being allowed back to their homes,
without recrimination. We understand that there is now talk of
reconciliation. This is what we favor.

The balance of forces in the world is such that it would be impetuous to
split the left. We are faced with a world power that has demolished one
state (Iraq) and is now threatening another (Iran). This is not the time for
division when the basis of division no longer appears to exist.

Noam Chomsky, author, Failed States: The Abuse of Power and the Assult on
Democracy.

Tariq Ali, author, Pirates of the Caribbean: Axis of Hope and editor, New
Left Review.

Howard Zinn, author, A Power Governments Cannot Suppress.

Susan George, author, Another World is Possible if, and Fellow,
Transnational Institute.

Victoria Brittain, co-author, Enemy Combatant: A British Muslim's Journey to
Guantanamo and Back, former editor, Guardian.

Walden Bello, author, Dilemmas of Domination. The Unmaking of the American
Empire, and Chair, Akbayan, the fastest growing party in the Philippines.

Mahmood Mamdani, author, Good Muslim, Bad Muslim: America, The Cold War and
the Roots of Terror.

Akeel Bilgrami, author, Politics and the Moral Psychology of Identity.

Richard Falk, author, The Costs of War: International Law, the UN and World
Order After Iraq.

Jean Bricmont, author, Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell
War.

Michael Albert, author, Parecon: Life After Capitalism, and editor, ZNET.

Stephen Shalom, author, Imperial Alibis: Rationalizing US Intervention After
the Cold War.

Charles Derber, author, People Before Profit. The New Globalization in an
Age of Terror, Big Money and Economic Crisis.

Vijay Prashad, author, The Darker Nations: A People's History of the Third
World.இப்போது ஒரு மாவோயிஸ்டும் பல்கலைக்கழக பேராசிரியரும் ஆன ஒருவரின் பதில்:

Dear Tariq,

When I was a very young radical, still a Maoist rather than a
Trotskyist, it was your name, rather than that of Ernest Mandel,
or of anyone else, that we came across, here in our part of
India. There are still older comrades in West Bengal, who talk
about a certain period of Fourth International history, in terms
of "in those days of Tariq Ali". This is why, a statement, even
though signed by Chomsky, Zinn and others, along with the man who
seems to have carried out the coup, a gentleman named Vijay
Prashad, becomes most painful because you are among the
signatories. As you once wrote in one of your wonderful books,
about another comrade of yours, 'there was fire in his belly in
those days'. Perhaps we have all grown older, but some of us have
refused to grow "wiser".

I read, and re-read, with a growing sense of wonder, shame and
above all anger, the statement that some of you have signed. If
you are uninformed, what gave you the authority to issue a
pompous statement based on that lack of information? I write to
you, because I consider you a comrade who has committed a mistake
in signing this statement.Right at the beginning, you write:

News travels to us that events in West Bengal have overtaken the
optimism
that some of us have experienced during trips to the state. We
are concerned
about the rancor that has divided the public space, created what
appear to
be unbridgeable gaps between people who share similar values.Who are these people who share similar values? Just what do you
know about the values shared by those in governmental authority
in West Bengal? You, and those others amongst you, who made trips
here, met some of the CPI(M)'s intellectuals, who put on a
special face for foreign delegations. But as someone who has
known Marxism for longer than I have, you know well that it is
never possible to judge people solely by what they say about
themselves. When someone uses words like democracy, even
socialism, anti-imperialism, unless you know the context, unless
you know exactly what their political practice is, you cannot
assume that they say those words in the same way that you, or
someone else does.So let us begin by looking at values. Just a small example of
values. When the Singur –Nandigram issues began blowing up, Medha
Patkar, who happens to be one of India's most respected social
movement activists, someone who has therefore been vilified by
parties and governments across India, extended her solidarity for
the militant people. CPI(M) leaders took umbrage. CPI(M) State
Secretariat member (and Central Committee member) Benoy Konar, in
a speech, called on women to show Medha Patkar their buttocks.
When Medha tried to go to Nandigram, her car was blockaded, and
some people, supporters of the CPI(M), indeed followed Konar's
advice and showed Medha their buttocks. I could quote dozens of
newspaper and television reports, but most clippings I have are
in Bengali, so I give you the url of Medha's own report.
http://www.kafila.org/2007/03/15/medha-patkar-on-civil-war-in-nandigram/


I dare you, or any of your co-signatories, with the exception of
Mr. Vijay Prashad, to come forward and assert that you share
similar values as these people.

I am sure, that once this open letter is circulated, it will also
be trivialized by the murders who are posing as leftists and
persuading you to sign on behalf of them. So let me say that this
is not the only issue I am talking about when we say values. I
will be talking about political outlook and values in other ways.
But Tariq, in the most extreme days of the IMT line, when talking
about guerilla warfare, did you ever call on your comrades to do
unto political opponents, that which Benoy Konar suggested and
that which his followers obliged by doing?If by values you mean left wing values, you would have to define
more precisely what sort of leftism you are talking about. CPI(M)
leaders and their government here in West Bengal are deeply
wedded to a very authoritarian form of bourgeois democracy. I
will be able to mention only a few cases below. But perhaps the
clearest evidence is this – despite the fact that in the period
1971-1977, the Congress in power used utmost brutality, had
people illegally arrested, tortured, many actually killed, in
three decades in power, the CPI(M) led government has failed to
carry though the prosecution of a single police officer of that
era.In your statement, you present a euphemistic comment, saying that
you are concerned about the rancor that has divided the public
space. The "rancor" that you talk about is the result of a long
period of violation of civil liberties, of brutal repression of
political opposition and massive use of party cadres as thugs.
The most respected Civil Liberties organization in West Bengal ,
the Association for the Protection of Democratic Rights, has
recently been targeted by the chief minister, who claimed that
the APDR is a Maoist outfit. The crime of the APDR was that it
has consistently argued that everyone has political and civil
rights, and these cannot be circumscribed without threatening all
of us. Let me again give some illustration. Attacks on the
Maoists, especially the organizations CPI(ML) Peoples' War, the
Maoist Communist Centre, and after they merged, the CPI(Maoist)
have been massive. Anyone suspected of being a Maoist has been
arrested, even without real charges. And why is someone
suspected? In Medinipur district, an activist of the APDR was
arrested as a suspected Maoist, on the strength of material found
in his possession. Such material included a copy of George
Thompson's From Marx to Mao-tse Tung. I still have a copy at
home, and I am wondering when it will be my turn to be arrested.
In Kolkata, a man was arrested on suspicion of being a Maoist,
and he was so traumatized by police action, that he committed
suicide. (Ananda Bazar patrika, 9.7.2002). Four days after Ananda
Bazar Patrika wrote about this, the CPI(M) daily newspaper,
Ganashakti, reported that Benoy Konar told journalists, in reply
to a question on whether the police had overstepped the
boundaries of human rights, that it is difficult to determine the
boundaries of human rights. In addition, Konar treated the media
to the homily that the baton of the police is used as a
repressive apparatus. (Ganashakti, 11.7,02). In 2002, the Chief
Minister said that the KLO in North Bengal or the Maoists
elsewhere were holding up development. So the priority for
development was used to justify violence on them. The Home
Minister's budget speech for 2002-2003 seeking additional funds
for the police highlighted the commitment of the state to
modernisation of the police for counter-insurgency; at a time
when the government's debt burden had risen to 7500 billion
rupees. (Amit Bhattacharya, 'Duhsomoy: Ganatantra, Manabadhikar O
Paschimbanger 'Sangbedanshil' Sarkar', in Bartaman Lokayatik,
2002-2003, Nos. 3-4 and 1-2, pp. 238-270 . See especially pp.
245-7; and also Ananda Bazar Patrika, 7.8.2002) . There has been
a long, very long trail of state and party sponsored violence.
The APDR has regularly listed cases. Two comrades, members of the
Nari Nirjatan Pratirodh Mancha (Forum Against Oppression of
Women, Kolkata), Mira Roy and Soma Marik, have written a booklet,
Women Under the left Front rule: Expectations Betrayed, where
violence on women have been discussed extensively. Not all are
cases of political violence. In many cases, we have seen how
rapists have been defended by leaders of the ruling party. For
example, in August 1991, a young woman had been arrested from a
hotel in Kanthi, where she had registered with a male friend. She
was then raped by the police. Virtually defending the police,
Acting Chief Minister Benoy Chowdhury told the West Bengal
Assembly that she had registered under an assumed name with a
male friend. In other words, since she was a presumably unmarried
woman "gone bad" it was fair enough if the police had a little
fun with her. Values I share with them? No thanks.Violence over Singur and Nandigram are not unrelated to the
foregoing. At one level, they reflect the culture of violence
supported by the ruling party. At another level, they reflect the
submission to neo-liberal globalization, even while a huge
rhetoric is floated abroad for the consumption of international
left-wing intellectuals. After all, we boast of an intellectual
chief minister capable of quoting noted poets as part of his
political spiels. So he needs the endorsement of intellectuals.
You write, "We continue to trust that the people of Bengal will
not allow their differences on some issues to tear apart the
important experiments undertaken in the state (land reforms,
local self-government)." Since the signature is mostly of
leftwing persons, and since in particular I am writing to you, a
well-known Marxist, I trust the signatories, and especially you,
know that there is no unified and homogeneous people. I am sorry
if I have to spell out such truisms. But in these days of triumph
of neo-liberalism, this kind of woolly-woolly, non-class language
is being resorted to, even by those whom I have always treated as
charter members of the class struggle camp. West Bengal is part
of India, and India is a bourgeois state with an economy where
extremes coexist. From the latest in Information Technology in
Sector V of Salt Lake, it will take you just about two and a half
hours by car to get to Nandigram, where you have plenty of poor
peasants eking out a living much as their grandparents did. Not
that there has been no change, no development, but that has been
limited development in a backward capitalist economy. Since the
current conflicts seem minor to you, compared to the "important
experiments", let us look at those experiments briefly. As I am
not writing a treatise, I do not intend to write for long pages,
nor to provide extensive footnotes. It is however necessary to
question fundamentally the false claims of the West Bengal
Government, that you seem to have swallowed hook, line and
sinker.Some years back, when the PRC had just started its trek back to
class collaborationist politics, a comrade in the PRC named
Franco Grisolia wrote to two of us, asking for a note on the
CPI(M) led government, as well as CPI(M)'s support to the UPA at
the center, because this model was being held up by supporters of
Bertinotti to justify their turn to the right. So Soma Marik and
I wrote a longish essay, The Left Front and the United
Progressive Alliance, one version of which was published in
Italian, and another version, in English, was put up in the
website of our comrades of Socialist Democracy, Irish supporters
of the Fourth International.Just one paragraph from that essay will reveal an interesting
story: "The key issue of land distribution, in fact, tells an
interesting story. In 1967, and again in 1969, two short-lived
United Front governments had been formed. There had been a mass
upsurge, and huge land seizures and distribution. OF ALL the
ceiling-surplus land vested with the state since 1953 (when the
West Bengal Estate Acquisition Act was passed) and the year 2000,
as much as 44 per cent of this land (6 lakh acres) was obtained
in the five-year period between 1967 and 1972, thanks to the
energetic initiatives of the two United Fronts; another 26% (3.5
lakh acres) had been acquired earlier. In the last 20 years of
Left Front rule only 1.53 lakh acres were acquired, which amounts
to almost a quarter of what was achieved during the very short UF
regime and almost a half of what was obtained during the 14 years
(1953-1967) of Congress rule." The two United Front governments
saw an active left, and one moreover facing a serious challenge
from the emerging Maoist forces who eventually became the CPI
(ML). Land reform at that time was based on popular initiative,
not bureaucratic measures. The collapse of the governments
clearly taught the CPI (M) a lesson – to wit, do not rock the
boat of the bourgeoisie and their partners if you want a long
stint.As for the important local self government experiments that you
talk about, what, really, is significant? The three tier
panchayat system has been in operation in other provinces as
well. Digvijay Singh, the Congress chief minister of Madhya
Pradesh, took measures to extend it to the level of the
individual village. Despite much talk about panchayats being
organs of self-rule of peasants, rich peasants and teachers
formed the bulk. And given the fact that the poorer classes
seldom were able to let their children finish secondary
education, let alone college, teachers came from rich peasant
families, or from non-agricultural families. A survey in one of
the districts, Purulia, further showed that real help was
received from the government's developmental projects by a
significant part of the rural rich, using their positions in the
panchayats. (Prabir Bhattacharyya, ed, Anva Artha 19: Bamfront
Sarkar—Ekti Mulyayan, Calcutta, May 1985, pp.11-14.)

You next write: "We send our fullest solidarity to the peasants
who have been forcibly
dispossessed. We understand that the government has promised not
to build a
chemical hub in the area around Nandigram. We understand that
those who had
been dispossessed by the violence are now being allowed back to
their homes,
without recrimination. We understand that there is now talk of
reconciliation. This is what we favor."

This paragraph was drafted by/ is based on arguments by someone
who is a dab hand at creating confusions that eventually aid
exploiters, but is at the same time able to pull the wool over
the eyes of leftists who are a little away from the scene. "We
send our fullest solidarity to the peasants who have been
forcibly dispossessed." Exactly which groups are you talking
about? Evidently not those of Singur, since the next sentence
clearly talks about Nandigram. In Singur, a colonial era law was
used to dispossess peasants, to hand over land to one of India's
major capitalist concerns, the Tatas. Even if we accept, (as I do
not, as I hope you still do not), the logic of the "free market",
why should a supposedly progressive government use a colonial law
to dispossess peasants for the benefit of a capitalist group that
is so rich that it can bid for and win in a battle to control a
First World company? Why did the government not tell the Tatas to
go and negotiate directly with the peasants so that they could
get whatever benefits they were able to wrest? Moreover, perhaps
your informants forgot to tell you, that there were vast numbers
of share croppers, agricultural labourers, as well as people in
various industries and transportation sectors in and around
Singur, for whom the rich agricultural land of singur mattered.
Thus, people in the potato industry (for Singur grows potato)
lost out. People transporting potato lost out. Wage labourers
lost out. And these, the proletarian sections, have received what
compensation? The answer, dear Tariq, is zilch.

So let us pass on to Nandigram. There, your statement is
extraordinarily damaging. If it had come from comparable
intellectuals in India, I would have used stronger language. I
suppose that ignorance lets you partially off the hook. What is
sad is that you think it perfectly legitimate to issue a
statement even though you are ignorant about the details.

There have been two charges of being dispossessed. On 6th
January, 2007, CPI(M) thugs attacked peasants, and the
retaliatory violence drove out a number of them. A further lot
left of their own, fearful of the situation. They all stayed in a
place called Khejuri. The CVPI(M) has claimed high figures –
sometimes mentioning 1500, sometimes 3000. No independent
investigation has proved this. Several of us went to Nandigram
after the CPI(M) attack of 14 March, when 14 persons, at least,
were murdered, and at least four women were raped. At that time,
our investigations suggested that tht total number of CPI(M)
supporters forced to leave Nandigram were around 300. The APDR
twice sent teams to Khejuri, and suggested a figure of around
350. Out of these, some 35 had cleasrly been identified by
peasants in Nandigram as active elements in the so-called cadre
force of CPI(M) , i.e., the gun toting criminals who eventually
carried out the November attacks to "reconquer" Nandigram. Now,
in the first days, tens of thousands fled. Over the last few days
they have trickled back, after having pledged loyalty to the
CPI(M). So there is no recrimination, provided you have the 100%
support for the CPI(M).

You write that you understand that the government has promised
not to build a chemical hub around Nandigram. This specific
reference comes as a surprise. Because it is actually once again
a case of your walking into a trap. First, the chemical hub, and
a number of similar proposals, are all of the same type – calls
to build SEZs. If SEZs are built, who will they benefit? They
will not follow even India's far from excellent labour laws.
Secondly, the chemical hub, wherever built, is going to be an
environmental disaster. Finally, and most crucially, the West
Bengal government never formally promised not to build the
chemical hub in Nandigram. What they said was that it will not be
built in Nandigram if the people do not want it. Now, after the
CPI(M) conquest,( for that is what it was, it was not even the
state apparatus going in, but armed forces of the major party of
the Left Front), what if people are compelled to say that yes,
they do want the chemical hub? Let me remind you, that the CPI(M)
is among the world's largest surviving parties of Stalinist
origin, and while the Moscow tie is long gone , the Moscow style
has been retained -- but in the service of capitalism. Today's
(21st November) newspapers already carry a news about how
peasants have been forced to give written apologies to the CPI(M)
in order to go and work in their fields.

You talk of reconciliation. Between whom do you wish for
reconciliation? Now that the CPI(M) has actually conquered the
territory by force, would a humble acquiescence, given the
inability to do anything else, be treated as reconciliation?
Perhaps a little more detail about who the cadres were and how
they fought the peasants would come in handy. Cadres — local
criminals mostly involved in robbery cases — for the operation
were drawn from Chandrakona and Garbeta zonal committees. Also,
cadres were sent from Narayangarh and Keshiary areas. Another
group of around 250 armed CPM supporters and criminals came from
the villages of Punishol at Onda and Rajpur, Taldangra in
Bankura.

Sources said criminals were given money in advance and given a
free-hand to bring whatever they could from the empty homes once
the operation is complete. Sources said one such group that has
returned to Onda came with motorcycles.

The Bankura group reached Nandigram after travelling by train and
then road. The group boarded trains and allegedly got off at
Balichak, four stations after Kharagpur, and then headed towards
Nandigram via Khejuri in the guise of daily wage earners. They
take the same disguise when they go to Bihar and Jharkhand to
collect arms, sources said.

Most of these people are suspected to be running arms smuggling
rackets. The arms used in the recapture operation are believed to
have been supplied from these suppliers.

Another cache of arms came from Purulia where party workers had
received arms to combat Maoists. It is also suspected that the
arms gone missing after the Purulia arms drop are with CPM
supporters and were smuggled to Nandigram.

The coal mafia from Burdwan is also believed to have played a key
role in the operation. The money from the mafia is believed to
have supplied funds for the operation, helped in procuring
ammunition and hire vehicles that carried the armed men to the
interior areas as the attack progressed.

In your final paragraph, written in bold type in the version I
received, you write:

"The balance of forces in the world is such that it would be
impetuous to
split the left. We are faced with a world power that has
demolished one
state (Iraq) and is now threatening another (Iran). This is not
the time for
division when the basis of division no longer appears to exist."So here we get the motivation that led you to write the letter.
You do not wish for a split in the left in the face of resurgent
US imperialism. Let me go back several years. As you are aware,
the Fourth International had been great supporters of the
Nicaraguan Revolution, and we, here in locally, tried our best to
campaign for Nicaragua. At one stage, when Halima Lopez Sarkar
was appointed the Nicaraguan ambassador to India, the CPI(M)
decided to take up the campaign for Nicaragua. Of c ourse, with
their incomparably bigger force, they could do much more. But
when I had a talk with a Sandinista comrade who came here, he
accused us of being sectarian to the CPI(M). I pointed out that
our problem was simple – the CPI(M) would not even let us do any
united front work while retaining our independent political
stance. So even if we accept, as you obviously do, that the
CPI(M) is a legitimate part of the left, how would we be able to
avoid a split? In emails where what passes for debates, CPI(M)
supporters are not only abusive towards us, but even to RSP or
forward Bloc, partners of the CPI(M) in the Left Front who have
been critical about Nandigram as well as the CPI(M)'s sudden
volte face over the Nuclear Deal.

Yet you are confident, that it is we who are impetuously causing
the split. Tariq, the split is decades old. The CPI(M)'s idea of
political hegemony is simple – bash everyone on the left till
they genuflect before you. But according to you and your fellow
signatories, the basis of divisions no longer appears to exist.
If by this you mean that Nandigram's resistance has been smashed,
that armed terrorists of the CPI(M) have silenced the peasants,
you are of course right. The basis however exists, because we
have been unable to accept what was done.

Your argument, that in the face of the US, we must not fight the
CPI(M), can be extended to every tin pot dictator who takes a
formal anti-US stand. Meanwhile, the CPI(M) led government
constantly strives to welcome multinationals, it fights tooth and
nail in defence of globalization. In lieu of several more pages
of details, I offer you the URL of Sanhati (Solidarity), an
anti-globalization website -- http://www.sanhati.com/ . here you
will find plenty of discussions about the Left front government
and globalization.

Nonetheless, you will say, what about the Left and its ability to
influence the Government of India, or its ability to bring out
millions in demonstrations? Once more, even accepting your
premise that when you say CPI(M) you still say Left (would you
make the same concession for the right wing of the old Italian
CP?) , why can we not oppose the CPI(M) on other issues? Or are
you saying, that in the face of the US war threat, all class
questions inside India disappear? Are you saying that those who
are in government and are implementing World Bank-IMF dictated
economic policies are such valiant fighters against imperialism
that we must accept the loving pats they give us, even through
their guns? Would demobilizing militant fighters be then the best
road to militant anti-imperialism? I never learnt that from Marx,
Engels, Lenin, Trotsky, Luxemburg or Mandel.

Long years of defeat and retreat have made many of us cautious. I
agree that the power of US imperialism is greater than it was.
But I firmly believe that we can best contribute to the
anti-imperialist struggles by consistent anti-capitalism at the
point of our existence. When I joined the Trotskyist movement,
nearly three decades back, this was clear to me. This was clear
to me even before that, when I understood the meaning of Che's
call to create two, three, many Vietnams. And yes, on 14th
November, despite attempts to turn the protest demonstration into
an "apolitical" show by some high profile figures, there were
banners and posters, like the one that said, Nandigram is
Bengal's Vietnam, or the poster where Marx says, "Not in My
name." Don't, please, call for a cession of the struggles of
toilers in Marx's name, and don't claim that bourgeois reformism,
like some land distribution, some registration of sharecroppers,
or panchayat elections, make West Bengal a planet apart. Stand by
those who have been murdered, and their comrades, and don't call
for a reconciliation between defenders of the ruling class who
use sophisticated Marxist sounding jargon, and the crude,
unsophisticated, but militant fighters who resist them.

With comradely greetings

Kunal Chattopadhyay

Professor of History

Jadavpur University

Fourth Internationalist since 1980

4 comments:

Anonymous said...

Genial dispatch and this enter helped me alot in my college assignement. Thank you seeking your information.

Anonymous said...

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success.

Anonymous said...

Great post, I am almost 100% in agreement with you

Anonymous said...

It's very exiting to find this vilambi.blogspot.com blog. You sure can write and teach and inspire. Keep writing - I'll keep reading.